Privacy verklaring

Dank je wel voor je bezoek aan de website van Happy Business Starter. We respecteren je
privacy en we gaan zorgvuldig met je gegevens om, conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met jouw privacy. Door het
gebruik van deze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Over Happy Business Starter

Happy Business Starter
Nieuwe Wei 5
4352 AM Gapinge
www.happybusinessstarter.nl
telefoonnummer 06-48115503
happybusinessstarter@gmail.com

Bezwaren, inzagen en/of correctie van je gegevens

Happy Business Starter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en conform de wettelijke
bewaarplicht. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy
Business Starter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, machine readable zone (de strook
met nummer onder aan je paspoort), paspoortnummer en BSN onleesbaar. Dit ter
bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel als mogelijk, maar binnen een termijn
van 30 dagen, op jouw verzoek. Happy Business Starter wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is mogelijk via de link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens

Bij je bezoek aan de website van Happy Business Starter kan er informatie opgeslagen
worden. Het belangrijkste doel daarvan is om de website te verbeteren en het aanbod aan
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Je bent nooit verplicht om persoonlijke informatie
aan ons te verstrekken. Voorbeelden van deze informatie zijn:

• Het IP-adres van je proxyserver
• Je Internet Service Provider
• Basale domein informatie
• Informatie over het besturingssysteem/ internetbrowser om de website te kunnen
bekijken
• Gegevens over jouw activiteiten/ gedrag op de website

Happy Business Starter verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze
diensten of als je jouw gegevens zelf verstrekt hebt, bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens:

• Voornaam/ -letters en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bij een zakelijke overeenkomst betalingsgegevens
• Foto- en filmmateriaal voorafgaand, tijdens en na de opleidingen/ masterclasses/
evenementen
• Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt. Dit kan zijn door het invullen van
het contactformulier, aangaan van de overeenkomst, tijdens een opleiding, of tijdens
een telefoongesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van jeugdige
(website) bezoekers. Met jeugdige bezoekers wordt bedoelt bezoekers jonger dan 16 jaar.
Tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders en/of voogd. Happy Business Starter
kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. We raden ouders en/of voogd
dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens van jeugdige bezoekers verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Ben je er van overtuigd dat Happy Business Starter zonder toestemming
persoonlijke gegevens van een jeugdige bezoeker heeft verzameld naam dan contact op via
happybusinessstarter@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Gebruik

Happy Business Starter verwerkt jouw gegevens voor de hieronder te noemen doelen:

• Voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot onze activiteiten en
andere opgevraagde informatie
• Om je te kunnen bellen of een e-mail te kunnen sturen wanneer dit nodig is om de
juiste dienstverlening te kunnen bieden
• Het leveren van onze diensten
• Voor het monitoren en verbeteren van onze website, service en diensten
• Het kunnen bijhouden van statistieken
• Het identificeren van betrokkenen
• Het eventueel vorderen of uit handen geven van een vordering van het nakomen van
een overeenkomst
• Voor interne administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen, verkopen, ruilen je persoonsgegevens niet met een derde partij, tenzij je ons
daarvoor toestemming hebt gegeven of dat er wettelijke gronden zijn om dit te doen. Happy
Business Starter verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Op onze social media publiceren
we nieuws over onze diensten en activiteiten. Je hebt altijd een mogelijkheid om ervoor te
kiezen om de gegevens te anonimiseren. Ook zijn er berichten en referenties van onze klanten
op social media en op deze website te vinden.

Hieronder volgt een lijst van derden:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• YouTube
• Google+
• Google analytics
• Collega trainers om ruggespraak te houden

Cookie beleid

Onze website maakt gebruik van Cookies. Dit zijn tekst bestandjes die automatisch op je
computer worden geplaatst om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website.
Hierbij kan het gaan om functionele cookies, analytische cookies, social media cookies,
profiling cookies, affiliatiecookies, tracking cookies en/of overige cookies. Je kunt je afmelden
voor cookies door middel van de instellingen van je internetbrowser. Daarnaast bestaat er een
mogelijkheid om eerder opgeslagen informatie te verwijderen.

Happy Business Starter gebruikt deze cookies ter bevordering van de functionaliteit van de
website. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. We gebruiken op onze website social
plug-ins, zoals de Facebook knop. Social media gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de
inhoud van social plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van
hun platform. Overheidsinstanties kunnen Google en Facebook wettelijk verplicht stellen
informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op. Zie voor meer informatie de
cookies policy van deze social media.

Beveiliging

Happy Business Starter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toch is informatie die je ons
toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via happybusinessstarter@gmail.com.

Wijzigingen

Raadpleeg dit Privacy beleid regelmatig. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de
toekomst wordt gewijzigd. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2022.

Winkelwagen